23 آذر 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh
نشریه آوای رشد
نویسنده :دفتر
    در این شماره می خوانیم: -        اولین سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک -        انتخاب فناور...
دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 | 283 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :دفتر
  در این شماره می خوانیم: . . . . . . . . . . . . . . سخن سرآغاز حضور شرکت فناوران ماهان پروژه رصد در نمایشگاه بین المللی محصولات امنیتی و...
يكشنبه, 18 آذر 1397 | 1115 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
در این شماره می خوانیم: . . . . . . . . . . . . . . سخن سرآغاز.....................................................................................................................صفحه 1 برگزاری...
شنبه, 17 تیر 1396 | 2789 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
در این شماره می خوانیم: * انتشار هفتمین شماره نشریه فن بازار استان قم * انتشار بازی مُدا، اولین بازی دخترانه ایرانی در سبک پوششی (Dress Up)...
يكشنبه, 17 ارديبهشت 1396 | 3069 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
در این شماره می خوانیم: * برگزاری رویداد اتمسفر استارتاپی مرکز رشد دانشگاه قم * امضای قرارداد انتقال فناوری تولید سه داروی گیاهی در فن...
سه شنبه, 12 بهمن 1395 | 3750 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
شصتمین شماره نشریه آوای رشد منتشر شد: در این شماره می خوانیم: * سخن سرآغاز...................صفحه 1 * مسابقه طرح ایده...............صفحه1 * برگـــزاری...
شنبه, 24 مهر 1395 | 2973 آمار بازدید | ادامه مطلب...


صفحه 1 از 5