29 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh
نشریه آوای رشد
نویسنده :روابط عمومی
  پنجاه و سومین نشریه آوای رشد ( نشریه داخلی اخبار مرکز رشد دانشگاه قم ) منتشر شد. علاقمندان می توانند این شماره را از لینک نشانی زیر...
چهارشنبه, 12 آذر 1393 | 8413 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
پنجاه و دومین نشریه آوای رشد ( نشریه داخلی اخبار مرکز رشد دانشگاه قم ) منتشر شد. علاقمندان می توانند این شماره را از لینک نشانی زیر...
يكشنبه, 27 مهر 1393 | 8883 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :دفتر
  در این شماره می خوانیم: برگزاری نخستین نشست ضرورت و شیوه های دانش افزایی کارشناسان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور ....... صفحه...
چهارشنبه, 01 شهریور 1391 | 1251 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :دفتر
    در این شماره می خوانیم: دستاوردهای پژوهشی استان بر اساس نیازسنجی های فناورانه نیست .................................................... صفحه 2...
دوشنبه, 10 اسفند 1388 | 861 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :مدیر سایت
جهت دریافت
سه شنبه, 22 دی 1388 | 2128 آمار بازدید
نویسنده :دفتر
  در این شماره می خوانیم: مرکز رشد دانشگاه قم الگوی مناسب یک مرکز رشد خصوصی است  ............................................... صفحه 1 راهکارهای...
دوشنبه, 15 مهر 1387 | 908 آمار بازدید | ادامه مطلب...


صفحه 3 از 5