29 شهریور 1400
مقطع پیش رشد
نویسنده :دفتر
  نام واحد فناور: فن آفرین شیمی عنوان ایده محوری: پالايش و بازفرآوری کاتاليستهای پالاديم بر پایه کربن توضیح مختصر ایده محوری:...
يكشنبه, 19 بهمن 1399 | 1596 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :دفتر
عنوان ایده محوری: ارائه خدمات تجاری‌سازی توضیح مختصر ایده محوری: شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا در آستانه تقویت فضای...
دوشنبه, 29 دی 1399 | 2225 آمار بازدید | ادامه مطلب...