ورود اعضااصول بازاریابی - فیلیپ کاتلر

صافی 

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده نمایش ها
1 اصول بازاریابی -روشهای تعیین بودجه تبلیغات مدیر 3419
2 اصول بازاریابی –طراحی یک کمپین تبلیغاتی مدیر 3592
3 اصول بازاریابی – تبلیغات پیشبرد فروش مدیر 3869
4 اصول بازاریابی - مدیریت فروش مدیر 2996
5 اصول بازاریابی - بازاریابی رابطه مدیر 2857
6 اصول بازاریابی –انواع خط مشی های رقابتی در بازار مدیر 2533
7 اصول بازاریابی – انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت مدیر 3129
8 اصول بازاریابی-موقعیتهای آمادگی خریدار مدیر 2131
9 اصول بازاریابی - سیستمهای عمده فروشی کالا مدیر 3846
10 اصول بازاریابی –سیستمهای خرده فروشی کالا مدیر 2503
11 اصول بازاریابی -طراحی یک سیستم بازاریابی مدیر 2049
12 اصول بازاریابی –کانالهای توزیع کالا مدیر 3191
13 اصول بازاریابی – روشهای گوناگون قیمت گذاری کالا مدیر 2917
14 اصول بازاریابی – عوامل موثر در قیمت گذاری کالا مدیر 2511
15 اصول بازاریابی – مراحل دوره عمر کالا و منحنیPLC مدیر 2432
16 اصول بازاریابی -رفتار خرید مدیر 2141
17 اصول بازاریابی-طراحی و بسته بندی مدیر 2095
18 اصول بازاریابی- کیفیت کالا مدیر 2138
19 اصول بازاریابی - طبقه بندی کالاها مدیر 4343
20 اصول بازاریابی - انواع خط مشی های بازاریابی مدیر 4046
21 اصول بازاریابی - مدل STP در بازاریابی مدیر 6666
22 اصول بازاریابی - بازاریابی هدف دار مدیر 3094
23 اصول بازاریابی- مدل رفتار خرید سازمانی مدیر 4155
24 اصول بازاریابی – عوامل تاثیرگذار بر خرید مدیر 2930
25 اصول بازاریابی – شناسایی بازار هدف مدیر 3205
26 اصول بازاریابی - تحقیقات بازاریابی مدیر 3481
27 اصول بازاریابی- سیستم اطلاعات بازاریابی مدیر 3551
28 فیلیپ کاتلر - Philip Kotler مدیر 3343
29 اندیشه های فیلیپ کاتلر مدیر 3798


دوشنبه 4 تیر
1397

10. شوال 1439


24. ژوئن 2018

محتوای آموزشی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

کتابخانه صوتی

کتابخانه مجازی

بانک مقالات

دوره های آموزشی برگزار شده