ورود اعضااصول بازاریابی - فیلیپ کاتلر

صافی 

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده نمایش ها
1 اصول بازاریابی -روشهای تعیین بودجه تبلیغات مدیر 3144
2 اصول بازاریابی –طراحی یک کمپین تبلیغاتی مدیر 3326
3 اصول بازاریابی – تبلیغات پیشبرد فروش مدیر 3577
4 اصول بازاریابی - مدیریت فروش مدیر 2731
5 اصول بازاریابی - بازاریابی رابطه مدیر 2603
6 اصول بازاریابی –انواع خط مشی های رقابتی در بازار مدیر 2277
7 اصول بازاریابی – انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت مدیر 2877
8 اصول بازاریابی-موقعیتهای آمادگی خریدار مدیر 1879
9 اصول بازاریابی - سیستمهای عمده فروشی کالا مدیر 3586
10 اصول بازاریابی –سیستمهای خرده فروشی کالا مدیر 2217
11 اصول بازاریابی -طراحی یک سیستم بازاریابی مدیر 1790
12 اصول بازاریابی –کانالهای توزیع کالا مدیر 2923
13 اصول بازاریابی – روشهای گوناگون قیمت گذاری کالا مدیر 2643
14 اصول بازاریابی – عوامل موثر در قیمت گذاری کالا مدیر 2249
15 اصول بازاریابی – مراحل دوره عمر کالا و منحنیPLC مدیر 2163
16 اصول بازاریابی -رفتار خرید مدیر 1881
17 اصول بازاریابی-طراحی و بسته بندی مدیر 1819
18 اصول بازاریابی- کیفیت کالا مدیر 1866
19 اصول بازاریابی - طبقه بندی کالاها مدیر 3922
20 اصول بازاریابی - انواع خط مشی های بازاریابی مدیر 3669
21 اصول بازاریابی - مدل STP در بازاریابی مدیر 6198
22 اصول بازاریابی - بازاریابی هدف دار مدیر 2712
23 اصول بازاریابی- مدل رفتار خرید سازمانی مدیر 3761
24 اصول بازاریابی – عوامل تاثیرگذار بر خرید مدیر 2570
25 اصول بازاریابی – شناسایی بازار هدف مدیر 2852
26 اصول بازاریابی - تحقیقات بازاریابی مدیر 3100
27 اصول بازاریابی- سیستم اطلاعات بازاریابی مدیر 3192
28 فیلیپ کاتلر - Philip Kotler مدیر 2928
29 اندیشه های فیلیپ کاتلر مدیر 3415


شنبه 27 آبان
1396

28. صفر 1439


18. نوامبر 2017

محتوای آموزشی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

کتابخانه صوتی

کتابخانه مجازی

بانک مقالات

دوره های آموزشی برگزار شده