ورود اعضااصول بازاریابی - فیلیپ کاتلر

صافی 

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده نمایش ها
1 اصول بازاریابی -روشهای تعیین بودجه تبلیغات مدیر 3669
2 اصول بازاریابی –طراحی یک کمپین تبلیغاتی مدیر 3859
3 اصول بازاریابی – تبلیغات پیشبرد فروش مدیر 4156
4 اصول بازاریابی - مدیریت فروش مدیر 3256
5 اصول بازاریابی - بازاریابی رابطه مدیر 3133
6 اصول بازاریابی –انواع خط مشی های رقابتی در بازار مدیر 2772
7 اصول بازاریابی – انواع استراتژی شرکتها در بازار رقابت مدیر 3371
8 اصول بازاریابی-موقعیتهای آمادگی خریدار مدیر 2378
9 اصول بازاریابی - سیستمهای عمده فروشی کالا مدیر 4105
10 اصول بازاریابی –سیستمهای خرده فروشی کالا مدیر 2803
11 اصول بازاریابی -طراحی یک سیستم بازاریابی مدیر 2295
12 اصول بازاریابی –کانالهای توزیع کالا مدیر 3457
13 اصول بازاریابی – روشهای گوناگون قیمت گذاری کالا مدیر 3172
14 اصول بازاریابی – عوامل موثر در قیمت گذاری کالا مدیر 2758
15 اصول بازاریابی – مراحل دوره عمر کالا و منحنیPLC مدیر 2668
16 اصول بازاریابی -رفتار خرید مدیر 2404
17 اصول بازاریابی-طراحی و بسته بندی مدیر 2359
18 اصول بازاریابی- کیفیت کالا مدیر 2422
19 اصول بازاریابی - طبقه بندی کالاها مدیر 4856
20 اصول بازاریابی - انواع خط مشی های بازاریابی مدیر 4430
21 اصول بازاریابی - مدل STP در بازاریابی مدیر 7168
22 اصول بازاریابی - بازاریابی هدف دار مدیر 3512
23 اصول بازاریابی- مدل رفتار خرید سازمانی مدیر 4560
24 اصول بازاریابی – عوامل تاثیرگذار بر خرید مدیر 3306
25 اصول بازاریابی – شناسایی بازار هدف مدیر 3575
26 اصول بازاریابی - تحقیقات بازاریابی مدیر 3872
27 اصول بازاریابی- سیستم اطلاعات بازاریابی مدیر 3919
28 فیلیپ کاتلر - Philip Kotler مدیر 3813
29 اندیشه های فیلیپ کاتلر مدیر 4184


يكشنبه 28 مهر
1398

20. صفر 1441


20. اکتبر 2019

محتوای آموزشی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

کتابخانه صوتی

کتابخانه مجازی

بانک مقالات

دوره های آموزشی برگزار شده