ورود اعضاکارگاه 191: آشنایی با فرصت های کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیاء

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

 

 
دوره آموزشی: آشنایی با فرصت های کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیاء
سرفصل مطالب:
اینترنت اشیا چیست؟
چشم انداز اینترنت اشیا،
کاربردهای اینترنت اشیا در صنایع،
معماری اینترنت اشیا،
مدلهای کسب درآمد اینترنت اشیا،
ابزارها و پیش نیازها،
مدرس دوره: مهندس سلطانی
زمان: شنبه 27 خرداد، ساعت 16
این کارگاه رایگان بوده و به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک ثبت نام: https://evand.com/evants/QomINC-IOT