ورود اعضاکارگاه 192: روش مقاله نویسی برای ژورنال های ISI و کنفرانس های بین المللی

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

روش مقاله نویسی برای ژورنال های ISI و کنفرانس های بین المللی

سرفصل مطالب:
- چگونه موضوع تحقیق را انتخاب کنیم،
- چگونه تحقیق استاندارد و مؤثر انجام دهیم، 
- چگونه نتایج تحقیق (مقاله) خود را به دیگران منتقل کنیم،
- چه مطالبی را برای کنفرانس و ژورنال بنویسیم،
- چه ژورنال و کنفرانس هایی را برای چاپ مقالات خود انتخاب کنیم،
- استانداردهای ISI در پذیرش مقاله علمی چیست؟
- چگونه مقاله علمی را بنویسیم تا پذیرفته شود.
مدرس: دکتر قنبری
زمان: دوشنبه 12 تیر ساعت 8
مکان: خیابان شهید فاطمی، کوچه یک، مرکز آموزش عالی تعالی
لینک ثبت نام: https://evand.com