کارگاه 193: روش مقاله نویسی برای ژورنال های ISI و کنفرانس های بین المللی

پرینت

 

 
روش مقاله نویسی برای ژورنال های ISI و کنفرانس های بین المللی
 
سرفصل مطالب:
- چگونه موضوع تحقیق را انتخاب کنیم،
- چگونه تحقیق استاندارد و مؤثر انجام دهیم، 
- چگونه نتایج تحقیق (مقاله) خود را به دیگران منتقل کنیم،
- چه مطالبی را برای کنفرانس و ژورنال بنویسیم،
- چه ژورنال و کنفرانس هایی را برای چاپ مقالات خود انتخاب کنیم،
- استانداردهای ISI در پذیرش مقاله علمی چیست؟
- چگونه مقاله علمی را بنویسیم تا پذیرفته شود.
مدرس: دکتر قنبری
زمان: چهارشنبه 28 تیر ساعت 16
مکان: خیابان انقلاب- کوچه 41- پلاک 15- مرکز رشد دانشگاه قم
لینک ثبت نام: https://evand.com