ورود اعضاکارگاه 194: Latex برای تنظیم مقالات ISI و کنفرانس های بین المللی

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

سرفصل مطالب:

- اهمیت Latexو کاربرد آن ،
- آشنایی با محیط Latex، 
- Latex وPakageها،نصب 
- ایجاد مقاله با لاتکس (مهارت فرمول نویسی، جداول، اشکال، الگوریتم و مرجع نویسی)،
- مهارت های پیشرفته (گرافیک، نمودار و ....)،
- استانداردهای لاتکس برای ژورنال ها و کنفرانس های مختلف
- لاتکس فارسی.
مدرس: دکتر قنبری
زمان: چهارشنبه 4 مرداد ساعت 14
مکان: خیابان شهید فاطمی (دورشهر)- کوچه 4- پلاک 5- واحد 2 مرکز پرورش داده های نوین
لینک ثبت نام: https://evand.com