02 تیر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

نخستین جلسه کمیته راهبری مرکز توانمندسازی فاوا

 

 

 


نخستین جلسه کمیته راهبری مرکز توانمندسازی فاوا در استان قم در تاریخ 1396/02/20 در مرکز رشد دانشگاه قم برگزار گردید.

 

در این جلسه در خصوص موارد زیر بحث و بررسی شد:

 -        حمایت های همه جانبه جهت فعال سازی رخدادها

 -        فراخوان جهت منتورینگ و ایجاد یک گروه

 -        برگزاری میزگرد برای معرفی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ایجاد ارتباط مناسب بین آنها

 -        کاستن هزینه های جانبی و استفاده از پتانسیل های بومی استان در زمینه مربی گری

 -        ایجاد یک صندوق جهت حمایت مالی

 -        تقسیم وظایف اعضاء

 -        استفاده از پتانسیل های فنی و حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی و بسیج

 -        شناسایی پتانسیل های استانی و تحریک به انجام اقدامات لازم

 -        بحث در مورد اعضای انتخابی مرکز (دو نفر هیأت علمی و یک نقر کارآفرین)

 -        برگزاری جلسات مرکز به صورت دو هفته یکبار در ابتدای سال و سپس بصورت ماهیانه

 گزارشی از فعالیت های انجام شده:

 -        برگزاری دوره PHP برای علاقه مندان

 -        برگزاری چند رویداد استارتاپ گرایند

 

این مقاله را محبوب کنید