02 تیر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

دومین جلسه کمیته راهبری مرکز توانمندسازی فاوا

 

دومین جلسه کمیته راهبری مرکز توانمندسازی فاوا در استان قم در تاریخ 1396/06/01 در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم برگزار گردید.

 

در این جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

-    گزارشی از نحوه عقد قرارداد مرکز رشد دانشگاه قم با مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا از سوی آقای مدبری ارائه شد و بندهای اجرایی قرارداد مذکور مرور گردید.

-    گزارشی از فعالیت‌ های انجام شده پس از عقد قرارداد مذکور و مقایسه فعالیت‌ های نماینده قم با سایر نمایندگی ‌های استانی توسط آقای شیخ ‌الاسلامی ارائه شد.

-    اجرای طرح ملی مشاوره تلفنی کسب و کار از طرف آقای هانی پیشنهاد شد.

-    پیشنهاد ایجاد موج خبری در سطح استان در خصوص ترغیب فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ثبت نام در سامانه مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری فاوا از سوی آقای مدبری ارائه شد.

-    پیشنهاد برگزاری رویداد مشترک با اتاق بازرگانی با هدف طرح ایده‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی فعالان و صاحبان ایده این حوزه از سوی آقای مدبری پیشنهاد شد.

-    به منظور تکمیل اعضای کمیته راهبری واحد استانی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا، آقایان زارع متین و رضایی به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه ‌های استان از سوی اعضا پیشنهاد و تأیید شد.

-    به منظور تکمیل اعضای کمیته راهبری واحد استانی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا، آقای ایرانی به عنوان کارآفرین بخش خصوصی از سوی اعضا پیشنهاد و تأیید شد.

این مقاله را محبوب کنید