21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جلسه ماهیانه خانواده مرکز رشد

جلسه ماهیانه خانواده مرکز رشد

 

جلسه ماهیانه خانواده مرکز رشد

 

جلسه ماهیانه خانواده مرکز رشد

 

به گزارش روابط عمومی جلسه خانواده مرکز رشد در تاریخ 96.12.8 در محیطی کاملا صمیمی برگزار گردید.

نتایج و بررسی های  جلسه به شرح  ذیل می باشد.

1-ارائه گزارش فعالیتهای صورت گرفته در شرکت نرم افزاری پادمیرا توسط جناب آقای مهندس رضایی.

2-ارائه گزارشی از پیشرفتها و مشکلات پیش رو واحدهای شرکت کننده در نشست خانواده مرکز رشد.

3-ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده و به مرحله اجرا رسیده پیرو مصوبات  نشست قبلی مورخ 9/11/96

4-بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از اپلیکیشن اندروید در معرفی دستاوردهای فناورانه.

5-معرفی فعالیتهای و اقدامات پیش رو جناب آقای دکتر صفری در فن بازار مرکز رشد دانشگاه قم .

6-پیشنهاد لینک گذاری دوستان مرکز رشد در سایت های شخصی فناوران محترم.

7-پیشنهاد برگزاری نشست بعدی خانواده مرکز رشد در ساختمان شماره 2 مرکز رشد واقع در فلکه جهاد.

این مقاله را محبوب کنید