02 فروردين 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

حضور رییس ستاد شهر هوشمند قم در مرکز رشد

حضور رییس ستاد شهر هوشمند قم در مرکز رشد

 

رییس ستاد شهر هوشمند قم با حضور در مرکز رشد دانشگاه قم به تشریح برنامه ستاد در حوزه هوشمندسازی خدمات شهری و پیاده سازی اصول شهر هوشمند در قم پرداخت.

جناب آقای یزدان پناه ضمن بیان سوابق برنامه های هوشمندسازی شهری در کشور و قم بر توجه ویژه این ستاد بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت پیاده سازی شهر هوشمند به عنوان اولویت اول ستاد تاکید کرد. وی دلیل این رویکرد را دقت، چابکی و پایداری فعالیت هایی که بر اساس مدل بخش خصوصی تعریف شده باشد عنوان کرده و بر افزایش کیفیت خدمات ارایه شده به جهت وجود رقابت میان سرویس دهندگان در این مدل ذکر کرد.

ایشان با اعلام حمایت ستاد شهر هوشمند از طرح های واحدهای فناور مرکز رشد که در حوزه هوشمندسازی شهری باشند، بر لرزم اجرای مدل اقتصادی مناسب توسط واحدهای فناور مرکز رشد که بتواند ضامن پایداری کسب و کار راه اندازی شده باشد تاکید کرد.

در ادامه رییس مرکز رشد دانشگاه قم با ارایه گزارشی از فعالیت مرکز، تعداد واحدهای فناور رشدیافته طی سال های اخیر را 56 واحد و تعداد واحدهای فناور حاضر در مرکز را 42 واحد اعلام کرد.

وی ضمن تشکر از حضور رییس ستاد شهر هوشمند در جمع خانواده مرکز رشد دانشگاه قم از حضور پرتعداد شرکت های حوزه فاوا در این مرکز خبر داد که جمع زیادی از آنها توانسته اند ضمن تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی خود کسب و کارهایی با گستره ملی و محلی ایجاد کنند.

 

 

حضور شهردار قم در مرکز رشد


حضور شهردار قم در مرکز رشد


در ادامه نشست، مدیران واحدهای فناور فعال در حوزه فاوا به معرفی ایده محوری و توانمندی های واحد فناور خود در حوزه خدمات شهری و یا برنامه های مرتبط با شهر پرداختند. همچنین مذاکراتی درخصوص همکاری و نیز رفع مشکلات واحدهای فناور در حوزه فعالیتی خود انجام شد.


این مقاله را محبوب کنید