30 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نمایشگاه فناوری ربع رشیدی

نمایشگاه فناوری ربع رشیدی

 

برگزاری در شهر تبریز -10 الی 14 ابان 97

این مقاله را محبوب کنید