03 بهمن 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

 

برگزاری دی ماه 97

این مقاله را محبوب کنید