30 فروردين 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از اختراعات

کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از اختراعات

 

کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از اختراعات

 

کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از اختراعات

 

یکشنبه 27 ابان ماه 97-تهران پارک علم و فناوری پردیس

این مقاله را محبوب کنید