01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

حضور مرکز رشد دانشگاه قم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فن بازار تهران

شرکت تجارت پویا

 

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت تجارت پویا از مرکز رشد دانشگاه قم در  نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری فن بازار در محل نمایشگاههای دائمی تهران شرکت نمودند.

این نمایشگاه از تاریخ سوم الی ششم دی ماه 97 برگزار گردید.

این مقاله را محبوب کنید