28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کسب مقام دوم شرکت پادمیرا در جشنواره شیراز

کسب مقام دوم شرکت پادمیرا در جشنواره شیراز

 

بنابر گزارش روابط عمومی در این جشنواره فیلم یک دقیقه ای ارسالی شرکت پادمیرا به مدیریت مهندس رضایی توانست تقدیر نامه رتبه دومی کشوری را از آن خود نماید. 

این مقاله را محبوب کنید