01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جشنواره نوآوری کسب و کار

جشنواره نوآوری کسب و کار

 

جشنواره نوآوری کسب و کار

 

دانشگاه خواجه نصیر-15 آذر لغایت 15 اسفند 97

این مقاله را محبوب کنید