01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

بازدید معاون فناوری رییس جمهور از مرکز رشد دانشگاه قم

بازدید معاون فناوری رییس جمهور از مرکز رشد دانشگاه قم

 

بازدید معاون فناوری رییس جمهور از مرکز رشد دانشگاه قم

 

بازدید معاون فناوری رییس جمهور از مرکز رشد دانشگاه قم

 

    دکتر سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

در تاریخ 97.11.16 از مرکز رشد دانشگاه قم بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای دکتر ستاری با فناوران مرکز رشد به گفتگو و تبادل نظر پرداختند ، و آخرین دستاوردهای فناوران را مورد بررسی  قرار دادند.

این مقاله را محبوب کنید