01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

رویداد darstech

رویداد darstech

 

11 اردیبهشت - ساعت 16 الی 19- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

این مقاله را محبوب کنید