29 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

همایش بومی سازی قطعات خودرو

همایش بومی سازی قطعات خودرو

 

همایش 8 و 9 خرداد ماه 98- گروه خودرو سازی سایپا- شرکت سازه گستر

این مقاله را محبوب کنید