05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

وبینار آشنایی با فناوری نانو

وبینار آشنایی با فناوری نانو

 

با تخفیف 90 درصدی جهت واحدهای فناور و اعضا

زمان برگزاری : 28 مهرماه 99

ساعت : 12 الی 14

ثبت نام : https://evand.com/events/hano-teach-28

کد تخفیف از طریق ایمیل برای مدیران واحدها ارسال گردیده

این مقاله را محبوب کنید