05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاه­ها (برنامه­ های آموزشی)

kargah2

برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاه­ها (برنامه­ های آموزشی)

توسط واحدهاي فناور، موسسات و شرکت­های دانش بنیان

عنوان: روند درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

هدف: برگزاری دوره آموزشی با استفاده از امکانات مرکز رشد توسط واحدهای فناور موسسات و شرکتها

تعاریف: واحدهای فناور، موسسات و شرکت­ها که قصد برگزاری دوره آموزشی دارند می­توانند از امکانات سخت افزاری و ……. مرکز رشد جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند

مدت زمان انجام کار: 5 روز کاری

مراحل و شرح اقدامات:

  1. 1.ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی به واحد آموزش
  2. 2.بررسی اطلاعات رسیده توسط واحد آموزش بر اساس آیین نامه موجود
  3. 3.بررسی طرح و عقد قرارداد توسط ریاست (در قالب آیین نامه)
  4. 4.اجرای قرارداد توسط شرکت و نظارت توسط واحد آموزش

darkhaste kargah

این مقاله را محبوب کنید