05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

استفاده از خدمات فن بازار استان قم

fan bazar2

فن بازار

عنوان: استفاده از خدمات فن بازار

هدف: برقراری حلقه ارتباطی بین عرضه کننده فناوری، متقاضی و سرمایه گذار

تعاریف:

فن‌بازار: فن‌بازار به معناي بازار فناوري، يعني محلي براي مبادلات فناوري است. همانطور كه بازار مسكن محل مبادله مسكن است و بنگاه‌هاي معاملات مسكن واسطه‌هاي اطلاعاتي و حقوقي معامله مسكن هستند، در بازار فناوري نيز فن‌بازارها نقش واسطه‌اي براي رساندن اطلاعات فناوري به "عرضه‌كنندگان"، "متقاضيان"، "كارآفرينان" و "سرمايه‌گذاران" را دارد. درضمن به ارائه‌ مشاوره در خصوص مراحل انتقال فناوري مي‌پردازد.

فن‌بازار منطقه‌اي استان قم:‌ در حكم نمايندگي شبكه فن‌بازار ملي ايران در محدوده استان قم بوده كه توسط شبكه فن‌بازارملي ايجاد گرديده و اطلاعات كليه شركتها، بنگاهها و موسسات استان پوشش مي‌دهد. ملاك محدوده جغرافيائي، تقسيم‌بندي كشوري است كه از سوي وزارت كشور تدوين شده و جزو حيطه مأموريت استانداري استان قم است.

تقاضاي فناوري: شامل تقاضای راه‌حل، فرآيند، محصول يا قطعه فناورانه، آمادگي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌اي خاص و نيز طرح نياز به تحقيقات در بخشي خاص مي‌باشد.

عرضه (پيشنهاد) فناوري: شامل اطلاعات يك محصول، فرآيند، خدمات يا شيوه‌اي نوين در حوزه فناوري خاص است كه به‌صورت صريح و روشن بيان مي‌شود و عموماً شامل يكي از اين موارد است:

-          ابتكار، كشف و يا اختراع

-          نوآوري و خلاقيت در شيوه قبلي انجام فرآيند

-          بهبود ملموس در شيوه قبلي انجام فعاليت، كه برخي از مصاديق آن، افزايش كيفيت، كاهش قيمت، بالا بردن راندمان توليد و ... مي‌باشند.

محصول فناوري: شامل يك محصول ساخته شده تا مرحله نمونه اوليه است كه اطلاعات فني و كاربردي و نيز اطلاعات مورد نياز در خصوص مزيتهاي ايجاد شده ناشي از توليد آن محصول ارائه گرديده و حداقل يك گواهينامه معتبر علمي مبني بر تأييد آن محصول وجود داشته باشد.

خدمات فناوري: حاوي اطلاعات آن دسته از شركتهايي است كه در حوزه‌ تخصص خود امكان ارائه خدمات مشاوره‌اي را دارند. برخي از اين خدمات عبارتند از: حقوق مالكيت فكري، خدمات مالي، مشاوره‌هاي مديريتي، سرمايه‌گذاري و ... .

 مدت زمان انجام کار:

مراحل و شرح اقدامات:

1-     مراجعه به سایت فن بازار استان قم به آدرس  www.fanbazar.qominc.ir

2-     تکمیل فرم پیشنهاد فناوری/تقاضای فناوری/پیشنهاد سرمایه گذاری از منوی بازارها

3-     تکمیل فرم تعهدنامه عرضه/تقاضای فناوری

4-     تماس کارشناس فن بازار مبنی بر دریافت فرم مربوطه و راهنمایی جهت تکمیل مدارک (در صورت لزوم)

5-     بارگذاری اطلاعات در سایت فن بازار جهت جذب مشتری توسط کارشناس فن بازار

6-     تماس کارشناس فن بازار ، درصورت مراجعه متقاضی مناسب

7-     امکان اشتراک در خبرنامه فن بازار جهت اطلاع از آخرین فناوری های سایت


fanbazar

این مقاله را محبوب کنید