05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

ویژه نامه مجتمع دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم

 مجتمع دیجیتال

ویژه نامه مجتمع دیجیتال منطقه ای مرکز رشد دانشگاه قم- شماره یک


 

http://qominc.com/images/Rashid/final-site.pdf
این مقاله را محبوب کنید