14 مرداد 1400

انتشار هفتمین شماره نشریه فن بازار استان قم

لوگوی فن بازار استان قم

در این شماره می خوانیم:

مقدمه...................................................................................صفحه 1

خلاصه اقدامات صورت گرفته فن بازار استان قم .............................صفحه 1

ثبت دانش بنیان.......................................................................صفحه 2

ثبت اختراع..............................................................................صفحه 2

مذاکرات انتقال فناوری...............................................................صفحه 2

تور فناوری...............................................................................صفحه 3

دوره آموزشی..........................................................................صفحه 4

غرفه نمایشگاهی....................................................................صفحه 4

ایجاد چرخه همکاری مراکز و شرکتها برای توسعه فن بازار ..............صفحه 4


علاقمندان می توانند این نشریه را از لینک زیر دریافت نمایند:

http://www.qominc.com/images/Rashid/gausian/fan-bazar-7.pdf


این مقاله را محبوب کنید