04 تیر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

روش سرمايه‌گذاري تحقيقات كاربردي

آيين‌نامه (14)
روش سرمايه‌گذاري تحقيقات كاربردي
مقدمه

حمايت مالي از ايده‌هاي واحدهاي مستقر در مركز رشد و كمك به بنيه مالي اين‌گونه واحدها در راستاي تبديل ايده به نمونه و محصول از عمده اهداف مركز رشد مي‌باشد.

ماده 1- حمايت‌هاي مركز در سه محور اساسي زير قابل انجام است:

1-1 ) جذب پروژه از صنعت و عقد قراردادهاي تحقيقات كاربردي

1-2 ) جذب پروژه با موافقت‌نامه مستقل از محل اعتبارات متمركز دولتي

1-3 ) اعتبارات پرداختي از محل بودجه‌هاي عمومي و رديف‌هاي خاص كه مركز رشد در اختيار قرار دارد.

ماده 2- سياست‌هاي كلي در خصوص پرداخت اين اعتبارات به شرح زير است:

2-1 ) روش پرداخت تابع مقررات منبع اعتبارات است.

2-2 ) با توجه به كاهش اولويت از نقطه نظر مركز رشد، پرداخت از بند 1-1 به سوي بند 1-3 با محدوديت بيشتري همراه خواهد بود.

2-3 ) روش پرداخت بايد حداقل دخالت در مديريت مالي واحد مستقر را ايجاد كند.

2-4 ) روش پرداخت براساس سياست حمايت از واحد است و مركز رشد خود را متولي واحد نمي‌داند.

2-5 ) تامين اعتبار مي‌بايست در راستاي تقويت نيروي انساني شاغل و ايجاد اشتغال در واحد گردد.

ماده 3- روش‌هاي حمايت مالي واحدهاي مستقر در مركز رشد به اين شرح است:

3-1) اعتبارات موضوع بند 1-1 پس از كسر سهم بالاسري و براساس وصول از كارفرما در قالب قرارداد پيماني بين مركز رشد و واحد در اختيار واحد قرار مي‌گيرد.

تبصره: در مورد پروژه‌هايي كه بخشي از اعتبار آن از طريق رديف‌هاي اعتبارات دولتي تامين مي‌گردد نيز در قالب همين ماده پرداخت مي‌شود.

3-2 ) اعتبارات منظور شده موضوع بندهاي 1-2 و 1-3 براي طرح‌ها در قالب قرارداد پيماني و براساس صورت وضعيت و پيشرفت كار به شرح زير در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد:

- اعتبارات براساس مراحل پيشرفت كار كه در قرارداد مشخص شده‌اند به پروژه تخصيص مي‌يابد.

- پرداخت اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات مورد نياز طرح براساس اسناد ارائه شده صورت مي‌گيرد.

ماده 4- اين آيين‌نامه در 4 ماده و 1 تبصره در دهمين نشست شوراي مركز رشد تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شورا مي‌باشد.

 
 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

By PLAVEB