28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (20)
چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم

 

ماده 1- کلیه واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم، از سوی مرکز مورد پشتیبانی قرار می¬گیرند.
ماده 2- کارشناسان متخصص به صورت پاره¬وقت و تمام وقت به عنوان پشتیبان واحدهای مستقر در مرکز فعالیت می‌کنند. کارکنان مرکز برای این منظور در اولویت می¬باشند.
ماده 3- با توجه به حجم فعالیت واحدها يك کارشناس، مسئول پشتیبانی چند واحد مستقر می¬باشد و در صورت ضرورت از همکاری مشاوران و پشتیبانان دیگر بهره می¬گیرد.
ماده 4- وظایف پشتیبان به شرح زیر است.
• نظارت عمومی بر عملکرد واحد،
• کنترل پیشرفت فعالیت¬های واحد طبق برنامه زمان¬بندی،
• کنترل امور جاری واحد،
• ارائه تذکرات لازم به منظور پیشرفت کار واحد،
• هدایت واحد به سمت رشد و توسعه و پیشبرد امور مربوط به ایده محوری،
• هدایت واحد به سمت ایجاد یکپارچگی (تفکر نظام¬مند و استراتژیک) در فعالیت¬های خود،
• نظارت بر عملکرد مالی، اداری و عملیاتی واحد،
• نظارت بر استفاده بهینه از منابع در فعالیت واحد،
• سوق دادن واحد به سمت رشد و توسعه و پیدا کردن مزیت پایدار رقابتی،
• ایجاد ذهنیت پویایی و حرکت به سمت افزایش شهرت تجاری واحد،
• راهبری استفاده واحد از خدمات مشاوران.
ماده 5- فعالیت پشتیبان، جنبه ارشادی دارد. لیکن واحد مستقر می¬بایستی طبق برنامه زمان¬بندی نسبت به فعالیت خود در امر پیشبرد ایده محوری اقدام کند. چنانچه پشتیبان انحراف از برنامه¬ها و ایده محوری را احراز کند موضوع را جهت اقدامات بعدی به شورای پذیرش گزارش می¬کند.
ماده 6- مسئولیت هماهنگی پشتیبانان به عهده دفتر پذیرش و پشتیبانی می¬باشد.
ماده 7- پشتیبان حداقل یک ساعت در هفته در قالب یک برنامه زمان¬بندی مشخص با مدیر و همکاران واحد فناور، جلسه خواهد داشت.
ماده 8- هزینه پشتیبان در قالب ساعات موظف و يا پرداخت حق‌الزحمه از سوي مركز مي‌باشد.
ماده 9- واحد هر ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به پشتیبان ارائه می¬دهد.
ماده 10- پشتیبان هر سه ماه یکبار گزارش خود را از عملکرد واحد به مرکز ارائه می¬دهد.
ماده 11- شورايي مركب از پشتيبانان به عنوان شوراي پشتيباني به منظور زير به طور مرتب تشكيل مي‌شود:
• ايجاد هماهنگي جهت پشتيباني واحد توسط پشتيبانان مختلف،
• تبادل تجربه پشتيبانان،
• حل مساله احتمالي در مورد واحدها با نظر مشورتي.
ماده 12- این آیین¬نامه در 12ماده در شصت¬و¬چهارمین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هر¬گونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

By PLAVEB