28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

آيين‌نامه شراكت مركز رشد در واحدهاي فناور

آيين‌نامه (18)
آيين‌نامه شراكت مركز رشد در واحدهاي فناور
 
در جهت اجراي مصوبات هيات امنا و شوراي مركز رشد دانشگاه قم در خصوص تكميل و اصلاح آيين‌نامه 8 و به منظور تعريف سهم مشاركت مركز رشد در مالكيت معنوي ايده‌ها و تعيين درصد سهم مركز رشد در قراردادهاي شراكت با واحدهاي فناور و به منظور تحقق اهداف ماده 1، اين آيين‌نامه تدوين شده است.
ماده1- هدف از مشاركت مركز رشد در واحد‌هاي پذيرش‌شده، به شرح زير است:
•    كاهش نگراني واحدهاي فناور در خصوص هزينه خدمات دريافتي از مركز رشد و پرداخت آن در قالب سهم مشاركت
•     افزايش نظارت مركز رشد بر واحدهاي فناور به منظور تسريع در سود‌دهي وتجاري‌سازي ايده‌ها
•     افزايش كمك‌هاي مركز رشد به واحدهاي فناور به منظور برخورداري از سود‌ بيشتر
•     به كارگيري درآمد مشاركت‌ها براي ايجاد كسب ‌و‌كارهاي جديد
ماده2- سهام مركز رشد در شركت‌هايي كه ايده‌هاي آنها در مركز رشد پذيرفته مي‌شود 3 تا10 درصد مي‌باشد و خارج از اين گستره به تصويب شوراي مركز نياز دارد.
 ماده3- سهم‌ مشاركت مركز در هنگام عقد قراردادهاي مقطع رشد و در قالب شخصيت حقوقي قطعي مي‌گردد و بدهي‌هاي مقطع پيش‌رشد در هنگام انتقال به مقطع رشد، به درصد سهام تبديل مي‌شود.
ماده4- ميزان سهام مركز رشد بابت خدمات سال اول استقرار در تمام دارايي شركت از زمان شروع دوره پيش رشد، معادل 3 درصد است.
يادآوري: در صورتي كه سرمايه رسمي و واقعي شركت در زمان عقد اولين قرارداد بيش از يك ميليارد ريال باشد، به ازاي هر يك ميليارد ريال، يك درصد سهم مركز كاهش مي‌يابد.
ماده5- به ازاي قرارداد سال‌هاي بعدي مركز رشد، حداكثر تا 5 سال، به ازاي هر سال، يك درصد سهم مركز افزايش مي‌يابد.
ماده6- در صورت پرداخت تسهيلات از سوي مركز رشد بر اساس نسبت تسهيلات اعطايي به سرمايه رسمي شركت، سهام مركز رشد اضافه مي‌شود.
ماده7- به نسبت افزايش سهام رسمي شركت به صورت سرمايه‌گذاري نقدي از سوي اعضاي شركت، درصد سهم‌الشركه مركز كم مي‌شود.
يادآوري: سرمايه‌گذاري غيرنقدي و دريافت تسهيلات و مانند آن موجب تغيير سهم نمي‌شود.
ماده8- افزايش يا كاهش سهم مركز، بر اساس اطلاعات دريافتي از سوي مديران شركت و دريافت موافقت از بالاترين ركن تصميم‌گير شركت، ازسوي رئيس مركز به شوراي مركز پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب در شوراي مركز، بين شركت و مركز قرارداد بسته مي‌شود.
ماده9- در پايان سال‌ مالي هر شركت، سرمايه و سود سهام مركز رشد تعيين مي‌شود و بنا به تصميم شوراي مركز رشد، سود سالانه مركز رشد پرداخت و يا به سهم مركز در شركت اضافه مي‌گردد.
ماده10- در صورت عدم اجراي تعهدات شركت مبني بر افزايش سرمايه يا پرداخت سود سالانه و يا پرداخت بدهي و مانند آن، مركز مي‌تواند از تضمينات استقرار استفاده كند.
ماده11- مركز رشد مي‌تواند در هر مرحله‌اي، سهام خود را واگذار كند و شركت در خريد اين سهم در اولويت است. تصويب ارزش سهم و تصميم در خصوص واگذاري آن به عهده شوراي مركز ‌مي‌باشد.
ماده 12- اين آيين‌نامه در 12 ماده و 2 يادآوري در پنجاه و چهارمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد و هرگونه تغيير منوط¬ به موافقت شوراي مركز مي¬باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

By PLAVEB