پرسشنامه پذیرش اولیه

فرم پذیرش مرکز رشد دانشگاه قم


عنوان ایده

 

نام

 

نام خانوادگی

 

نام پدر

 

تاریخ تولد

 

شماره ملی

 

شماره شناسنامه

 

محل تولد

 

رشته تحصیلی

 

مقطع تحصیلی

 

شماره ثابت

 

شماره همراه

 

پست الکترونیک

 

تاریخ ثبت ایده

 

نشانی

 

نام شرکت (در صورت وجود)

نوع شرکت

شماره ثبت اختراع (در صورت وجود)

 

تاریخ ثبت اختراع

 

چگونه با مرکز رشد دانشگاه قم آشنا شده‌اید؟

 

خلاصه‌ای از ایده محوری خود را در چند سطر بیان فرمایید.

 

 

در صورت داشتن مستندات تکمیلی، آنها را به همراه همین فایل (به صورت تکمیل شده) به آدرس مشخص شده در سایت مرکز رشد دانشگاه قم ارسال فرمایید.

این مقاله را محبوب کنید