28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh
روال ها
نویسنده :روابط عمومی
­­­­­­­­­اخذ گواهینامه ثبت اختراع عنوان: اخذ گواهینامه ثبت اختراع هدف: مالکیت معنوی و حقوقی بر ایده و طرح شخصی تعاریف: گواهینامه...
دوشنبه, 11 دی 1391 | 6854 آمار بازدید | ادامه مطلب...


صفحه 2 از 2