05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh
روال ها
نویسنده :روابط عمومی
­­­­­­­­­اخذ گواهینامه ثبت اختراع عنوان: اخذ گواهینامه ثبت اختراع هدف: مالکیت معنوی و حقوقی بر ایده و طرح شخصی تعاریف: گواهینامه...
دوشنبه, 11 دی 1391 | 8737 آمار بازدید | ادامه مطلب...


صفحه 2 از 2