28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

انتشار شانزدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

مرکز رشد دانشگاه قم الگوی مناسب یک مرکز رشد خصوصی است  ............................................... صفحه 1

راهکارهای ثمردهی یک ایده ............................................................................................................ صفحه 1

فهرست بانک اطلاعاتی اختراعات استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم ................................................ صفحه 2

آموزش و پرورش باید از تجربیان مرکز رشد بهره برداری کند ........................................................... صفحه 2

سایت فن بازار مرکز رشد دانشگاه قم راه اندازی می شود ...................................................................صفحه 2

معرفی مخترعان پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم .......................................................................صفحه 3

کمبود مشارکت و اعتماد ................................................................................................................... صفحه 4

راهبردها، رویکردها و استانداردها در آموزش الکترونیکی ................................................................. صفحه 4

برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

By PLAVEB