01 آبان 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه آموزشی توسعه نرم افزار مبتنی بر چارچوب اسکرام

 

کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی توسعه نرم افزار مبتنی بر چارچوب اسکرامسرفصل ها:

-        چرخه حیات توسعه نرم افزار

-        رویکرد توسعه چابک نرم افزار

-        مقایسه روش چابک با روش های سنتی

-        تفکر چابک و اصول آن

-        تئوری و اصول اسکرام

-        نقش ها، رویدادها و مصنوعات اسکرام

-        برنامه ریزی و طرح ریزی در اسکرام

-        روش اجرای اسکرام


مدرس: محمد پهلوانی

زمان برگزاری: چهارشنبه 6 دی ساعت 16 لغایت 20

مکان برگزاری: خیابان انقلاب- کوچه 41- پلاک 15 مرکز رشد دانشگاه قم

لینک ثبت نام: http://evnd.co/RF71

 

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB