21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نشست آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در دانشگاه قم

نشست آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در دانشگاه قم

با هدف آشنایی اساتید و پژوهشگران دانشگاه با ظرفیت‌ها و فرصت‌های ستاد توسعه فناوری نانو و بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای توسعه پژوهش‌های کاربردی در این حوزه نشست آشنایی با ستاد ویژه فناوری نانو در دانشگاه قم با حضور دونفر از مدیران این ستاد در دانشگاه قم برگزار گردید.

 

این نشست که با دعوت مرکز رشد دانشگاه برگزار گردیده بود با استقبال اساتید گروه‌های مرتبط با حوزه نانو در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در محل سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای کریمی نژاد از کریدور فناوری نانو نسبت به معرفی برنامه‌ها و حمایت‌های کریدور فناوری نانو به ارایه مطلب پرداختند. ایشان ارایه خدمات مختلف به فناوران و شرکتهای دانش‌بنیان را در حوزه وظایف کریدور فناور قید کردند. این خدمات شامل:

•    راستی‌آزمایی اصالت فناوری
•    
اعطای تاییدیه‌های فناوری
•    
ارزیابی کلی وضعیت شرکت و سطح فناوری
•    
تدوین برنامه تجاری سازی و استفاده از خدمات تجاری سازی
•    
پاسخ به استعلامات سازمان‌ها در راستای اعتبار بخشی به متقاضی

•    خدمات آموزشی
•    
خدمات مشاوره‌ای
•    
ارائه بانک‌های اطلاعاتی، گزارشات کاربردی و شاخص‌های ارزیابی خدمات
•    
همراهی شرکت در فرآیند توسعه کسب و کار 

•    گزینش و معرفی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تجاری‌سازی (کارگزار)
•    
تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به متقاضیان
•    
سنجش و رتبه‌دهی به کارگزاران از طریق ارزیابی و استانداردسازی خدمات ارائه شده توسط کارگزاران

در ادامه جناب آقای آل احمد از ستاد فناور نانو به ارایه توضیحاتی درخصوص برنامه‌های ستاد نانو در حوزه فناوری پرداختند. ایشان به معرفی برنامه نانومچ که درخصوص ارایه طرح‌های فناوران در حوزه‌های مختلف و انتخاب طرح‌های برتر توضیحاتی ارایه کردند. همچنین برنامه ICAN که یک مجموعه مجهز برای تولید و آزمایش دستاوردهای نانویی برای استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاهی می‌باشد را معرفی کردند. و درنهایت درخصوص برنامه نانوچلنج که به صورت کاملا کاربردی چالش‌‌هایی درخصوص نیازهای صنعت داخلی به فناوری نانو را مطرح و از اساتید و فناوران درخواست ارایه طرح می‌کند، توضیحاتی ارایه کردند.

در پایان اساتید حاضر در نشست به ارایه نظرات و برنامه‌های خود درخصوص حوزه نانوفناوری پرداختند.

 

نشست آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در دانشگاه قم


نشست نانو در دانشگاه قم

 

نشست نانو در دانشگاه قم

 

نشست نانو در دانشگاه قم

 

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB