02 فروردين 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

شرکت کشت نوین پارس

شرکت کشت نوین پارس

 

شرکت کشت نوین پارس

 

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم ،جناب آقای گایینی و همکارانش شرکت کشت نوین پارس را در سال 1396تاسیس نمودند.

این شرکت توانسته با استفاده از روش بیولوژیک با پتانسیل ارگانیسم های مفید در برقراری روابط همزیستی با گیاهان باعث افزایش عملکرد گیاه شوند به گونه ای که باعث رشد گیاه در خاک های شور گردد.

برخی از فعالیتهای این گروه در زمینه :

-تولید گیاهان کشت بافتی

-تولید گیاهان مقاوم نسبت به تنشهای شوری

- تولید گیاهان دارویی با ماده موثر بیشتر

-برگزاری کلاسهای آموزشی کشت و بافت گیاهی

-پذیرفتن سفارشات تولید گیاهان خاص

- و تولید گیاهان کشت بافتی زینتی در شیشه بدون نیاز به آب می باشد.

از موافقیت های شرکت کشت نوین پارس رسیدن به مرحله تولید محصولات دانش بنیان می باشد.و همچنین این شرکت برای اولین بار برگزار کننده کلاسهای مرتبط ،در سازمان فنی و حرفه ای بوده است.

همچنین تولید گیاهان خاص و تولید کودهای میکروبی با فرمولاسیون متعدد از دیگر موافقیت های شرکت کشت نوین پارس می باشد.

جناب آقای گائینی و همکارانش موافقیت شان را مدیون خانواده ،مرکز رشد دانشگاه قم و همچنین ستاد ریاست جمهوری می دانند.  

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB