06 خرداد 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از مرکز رشد

روز چهارشنبه 24 شهریور مرکز رشد دانشگاه قم در یک دیدار غیرمنتظره میزبان مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود. جناب آقای دکتر کشمیری و تیم همراه که به صورت سرزده جهت بازدید از فعالیت‌های مرکز رشد دانشگاه قم در این مرکز حضور یافته بودند، به بررسی فعالیت‌های مرکز پرداخته و از واحدهای فناور مستقر در ساختمان مرکزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این دیدار دکتر کشمیری به بررسی فعالیت‌ها،‌ اقدامات و برنامه‌های مرکز رشد پرداختند و از اقدامات انجام شده در حوزه فناوری استان قم تقدیر به عمل آوردند. در ادامه ایشان و تیم همراه از نمایشگاه فن‌بازار و دستاوردهای واحدهای فناور بازدید کرده و سپس با حضور در دفاتر شرکت‌های مستقر در ساختمان مرکزی، در جریان دستاوردهای واحدهای فناور مرکز رشد قرار گرفتند. در ضمن این دیدارها دکتر کشمیری در راستای توسعه فعالیت واحدهای فناور مرکز رشد دستوراتی صادر فرمودند.

 

بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از مرکز رشد

 

بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از مرکز رشد

 

 

بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از مرکز رشد

 

بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از مرکز رشد

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB