18 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جشنواره کارآفرینی

جشنواره کارآفرینی

 

مهلت ارسال خلاصه طرح ها به دبیرخانه جشنواره 30 مهر 1397

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB