28 خرداد 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نشست رییس صندوق ایده آل صنعت با فناوران

نشست رییس صندوق ایده آل صنعت با فناوران

 

نشست رییس صندوق ایده آل صنعت با فناوران

 

نشست رییس صندوق ایده آل صنعت با فناوران

دیدار صمیمانه مهندس رضوانی (رییس صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت با فناوران مرکز رشد دانشگاه قم )

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز با مشارکت بخش خصوصی و شرکت شهرکهای صنعتی استان قم به نمایندگی از دولت و اخذ مجوز از کارگروه مربوطه به ریاست وزیر محترم علوم و تحقیقات در اواخر سال 95 و با ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات تجاری استان قم در ابتدای سال 96 فعالیت خود را آغاز کرد که مورد استقبال سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران و فعالان اقتصادی پیشرو قرار گرفته است.

اهم فعاليت هاي صندوق:

1- ارائه خدمات مالي و تسهیلاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي
2- صدور انواع ضمانتنامه
3- سرمايه گذاري خطرپذير (V.C)
4- حمايت از خوشه های صنعتی، کنسرسيوم‌هاي صادراتي و شرکت‌هاي مديريت صادرات
5- پژوهش، عارضه یابی و مشاوره بهبود

 

خدمات صندوق:

ضمانت نامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد می نماید بدون هیچگونه قید و شرط، عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع ضمانتنامه که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان به علت نوپا بودن و عدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه، اخذ ضمانت نامه می باشد.

در واقع بانک های عامل به دلیل آشنا نبودن با ادبیات فناوری های پیشرفته، با تصور ریسک بالا برای چنین طرح هایی، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکت ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به آورده نقدی بسیار زیاد و اخذ وثائق و تضامین سنگین می نمایند که مهیا نمودن این شرایط برای اغلب پیمانکاران غیر ممکن است. در این راستا یکی از رسالت های اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور، صدور انواع ضمانتنامه برای شرکت های دانش بنیان است.

انواع ضمانتنامه:

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانت نامه به همراه پیشنهادات را می نمایند.

۲- ضمانت نامه حسن انجام تعهد

این ضمانت نامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

۳- ضمانت نامه پیش پرداخت

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانت نامه اخذ می شود.

۴- ضمانت نامه اعتباری

این ضمانت نامه، بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان را نزد نهادهای مالی و اعتباری، تضمین می نماید.این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB