01 اسفند 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

تور فناوری 1 روزه

تور فناوری 1 روزه

 

30 آبان - پارک علم و فناوری پردیس تهران

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB