02 اسفند 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جشنواره ملی فناوریهای آب

جشنواره ملی فناوریهای آب

 

جشنواره ملی فناوریهای آب

 

12 الی 15 آذرماه - نمایشگاه بین المللی مشهد-واحدهای فناور دانش بنیان 70 درصد تخفیف 

www.wprtech.ir

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB