اولین سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک در مرکز رشد دانشگاه قم

خدمات جامع بیوانفورماتیک

 

بنابر گزارش روابط عمومی اولین سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک کشور توسط جناب آقای سالاری از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه قم در این مرکز راه اندازی گردیده است .

اطلاعات بیشتر در ادرس سایت :www.omicsdade.com

این مقاله را محبوب کنید