01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

رونق تولید در تفاهم نامه همکاری مرکز رشد و گروه حقوق مالکیت فکری

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد

 

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد

 

بنابر گزارش روابط عمومی در تاریخ 98.1.24 تفاهم نامه همکاری بین مرکز رشد به نمایندگی جناب آقای مهندس سید مهدی مدبری  و گروه حقوق مالکیت فکری به نمایندگی جناب آقای دکتر مصطفی بختیاروند (مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم )منعقد گردید.

این تفاهم نامه با هدف به کار گیری ظرفیت علمی و عملی دو طرف و بهره مندی از امکانات و توانمدیهای یکدیگر به مدت 5 سال منعقد گردیده است.

و محورهای همکاری آن در بخشهای 

1- تسهیلات مرکز شامل معرفی شرکت ها و موسسات عضو و...

2-تسهیلات گروه شامل خدمات حقوقی -برگزاری دوره های آموزش حقوق به شرکت ها و-معرفی دانشجویان خلاق و...می باشد.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB