01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

گردهمایی خانواده مرکز رشد

گردهمایی خانواده مرکز رشد

 

گردهمایی خانواده مرکز رشد

 

بنابر گزارش روابط عمومی جلسه گردهمایی خانواده مرکز رشد به مناسب شروع سال جدید با حضور اکثر فناوران برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای لازم جهت بهبود خدمات و کسب و کار فناوران از آمادگی فناوران به مناسبت بازدید دکتر ستاری از دستاوردهای ارزشمند این بزرگوران تقدیر و تشکر گردید.

همچنین ضمن تشکر از آمادگی جناب آقای مهندس غلامحسینی در جلسه دکتر ستاری از مرکز رشد از سایر فناوران جهت انعکاس دستاوردهای خویش در شبکه های استانی و کشوری تاکید شد.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB