28 مهر 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

تقدیر از مهندس جباری

تقدیر از مهندس جباری

 

بنابر گزارش روابط عمومی در تاریخ 98.1.31 از زحمات ارزشمند مهندس جباری از بابت پیگیری در شرکت فناوران به نمایشگاه الکامپ قم با تقدیم لوح تشکر و قدردانی گردید.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB