01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

شرکت زیست فناور سامان ژن آراد

شرکت زیست فناور سامان ژن آراد

 

شرکت زیست فناور سامان ژن آراد به مدیریت آقایان وحیدی امامی و جناب آقای مروتی به مدت 4 سال است که در خصوص سیستم یکپارچه الکتروفورزی در حال مطالعه ، تحقیق و ثبت اختراع می باشند.

این شرکت در کارنامه درخشان خود ثبت اختراع دستگاه الکتروفورزریل را به سرانجام رسانده است.

این سیستم در واقع آشکارساز نور و منبع انرژی است. و کارایی آن را در بخش آزمایشگاههای بیولوژی مولکولی می توان مشاهده کرد.

دستگاه فوق همچنین دارای قابلیت حذف اتیدیوم بروماید و بکارگیری رنگ های safe ساخته شده است .

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB