01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اولین رویکرد حل مشکلات فناوران -دانشگاه قم

12

 

اولین رویکرد حل مشکلات فناوران در دیدار حضوری با ریاست محترم دانشگاه قم 

زمان : شنبه 98.2.28

مکان : تالار اندیشه دانشگاه قم 

ساعت : 18:30 

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB