01 آبان 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

حضور فن بازار مرکز رشد قم در نمایشگاه پژوهش استان قم

هجدهمین نمایشگاه پژوهش استان قم از 11 تا 13 آذر ماه در دانشگاه صنعتی قم برگزار گردید. در این نمایشگاه فن‌بازار مرکز رشد قم در کنار 22 سازمان و شرکت، به ارائه طرح ها و خدمات مختلف صورت گرفته خود در سال گذشته حضور یافت.


حضور فن بازار مرکز رشد قم در نمایشگاه پژوهش استان قم


فن‌بازار مرکز رشد قم در این نمایشگاه، با معرفی خدمات تجاری سازی خود به مخترعین و فناوران مختلف، زمینه همکاری و عقد چندین قرارداد خدمات فناوری را مهیا کرد. از جمله این رایزنی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-         تفاهم همکاری با شرکت شب کهربا برای توسعه نیروگاه های خورشیدی کوچک در چندین پروژه جاری فن بازار

-         ارائه مشاوره تجاری سازی به چندین طرح و ایده

-         معرفی فن بازار به متخصصین بازدیدکننده برای همکاری برای تکمیل چرخه فن بازار

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB