01 اسفند 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

حضور واحدهای رشد یافته مرکز رشد در نمایشگاه الکامپ قم

حضور واحدهای رشد یافته مرکز رشد در نمایشگاه الکامپ قم

 

حضور واحدهای رشد یافته مرکز رشد در نمایشگاه الکامپ قم

 

بنابرگزارش روابط عمومی تعدادی از واحدهای رشد یافته مرکز رشد دانشگاه قم در نمایشگاه الکامپ قم شرکت نمودند.

این نمایشگاه از تاریخ 27 الی 30 آذر ماه 97 در استان قم برگزار گردید.

بازدید سرپرست استانداری قم از غرفه مرکز رشد

بازدید سرپرست استانداری قم از غرفه مرکز رشد

 

بنابر گزارش روابط عمومی جناب اقای سید محمدرضا هاشمی سرپرست محترم  استانداری قم  از غرفه مرکز رشد بازدید نمودند در این دیدار سرپرست محترم استانداری قم با آخرین دستاوردهای علمی و تولیدی مرکز رشد دانشگاه قم آشنا شدند.

این نمایشگاه از تاریخ 26 الی 28 آذر ماه 97 در دانشگاه قم برگزار گردید.

بازدید ریاست و معاونین دانشگاه قم از غرفه مرکز رشد

بازدید ریاست و معاونین دانشگاه قم از غرفه مرکز رشد

 

بنابر گزارش روابط عمومی ریاست و معاونین محترم دانشگاه قم از غرفه مرکز رشد بازدید نمودند در این دیدار جناب آقای دکتر دیرباز و معاونین محترم ایشان  با آخرین دستاوردهای علمی و تولیدی مرکز رشد دانشگاه قم آشنا شدند.

این نمایشگاه از تاریخ 26 الی 28 آذر ماه 97 در دانشگاه قم برگزار گردید.

بازدید معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم از غرفه مرکز رشد

بازدید معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم  از غرفه مرکز رشد

 

بنابر گزارش روابط عمومی معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم  از غرفه مرکز رشد بازدید نمودند در این دیدار جناب آقای مهرداد غضنفری معاون محترم استاندار قم  با آخرین دستاوردهای علمی و تولیدی مرکز رشد دانشگاه قم آشنا شدند.

این نمایشگاه از تاریخ 26 الی 28 آذر ماه 97 در دانشگاه قم برگزار گردید.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم

 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم

 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم

 

بنابر گزارش روابط عمومی هفدهمین نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان قم در كتابخانه دانشگاه قم داير شد.
و در آن آخرين دستاوردهاي دانشگاه هاو سازمانهای استان قماز ۲6 تا 28 آذرماه1397،در معرض ديد عموم قرار گرفت. 

صفحه 2 از 49


By PLAVEB