21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

همایش مدیران فناوری اطلاعات

همایش مدیران فناوری اطلاعات

 

همایش مدیران فناوری اطلاعات

 

همایش مدیران فناوری اطلاعات

 

همایش مدیران فناوری اطلاعات

 

مرکز همایش های صدا و سیما 4 دی ماه 97

نمایشگاه بین المللی مسکن

نمایشگاه بین المللی مسکن

 

27 الی 19 آبان ماه -مصلی امام خمینی ره تهران 

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

 

برگزاری دی ماه 97

نمایشگاه رینوتکس

نمایشگاه رینوتکس

 

بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان

مسابقه طراحی اطلاع نگاشت

مسابقه طراحی اطلاع نگااشت

 

پژوهشکده آمار - ارتقای سطح کیفی

صفحه 2 از 47


By PLAVEB