01 بهمن 1396
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

اخبار

فراخوان دوره تخصصی مبانی چابک ‌سازی و مهندسی خلاق» با رویکرد مدیریت قدرت ذهن و انرژی‌های درونی و قوانین توانگری

 

poster10

دوره تخصصی مبانی چابک ‌سازی و مهندسی خلاق» با رویکرد مدیریت قدرت ذهن و انرژی‌های درونی و قوانین توانگری

 

پارک علم و فناوری استان سمنان با همکاری کلینیک فوق تخصصی مشاوره، آموزش و عارضه‌یابی صنعت، تجارت و خدمات (مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان) برگزار می‌کند:

سرفصل ها:

-        تجزیه، تحلیل و شناخت سبک‌های رفتاری، انواع انرژی های درونی انسان ها و تاثیر آن بر مذاکرات کاری

-        شناخت انواع بازارهای هدف

-        ویژگی‌های مذاکره کننده خوب ایرانی

-        فرایند و تکنیک‌های مختلف شناخت و نحوه ایجاد ارتباطات موثر (شامل شناخت خود از خود، خود از دیگران، دیگران از خود و شناخت مدیران)

-        تکنیک‌های نوین جذب مشتری

 

زمان برگزاری: شنبه 20 آبان 1396 - ساعت 14 لغایت 18

مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان

اطلاعات بیشتر: http://www.sstp.ir/Page/Public/NewsView.aspx?IdNews=1627

فراخوان کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

 

ide ta_daramad_462

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

 

سرفصل ها:

-        نوآوری در کسب و کار

-        فرآیند کارآفرینی

-        مفهوم مدل کسب و کار

-        انواع مدل های کسب و کار مطرح بین المللی

-        مدل کسب و کار و اجزای نه گانه آن

-        کاربردهای مدل کسب و کار

-        بوم مدل کسب و کار

-        تحلیل بوم مدل کسب و کارهای مطرح جهان

-        مطالعه موردی مدل سازی کسب و کار

-        مقدمه ای بر طرح کسب و کار و اجزای آن

-        کارگاه عملی طراحی و بهینه سازی مدل کسب و کار

مدرس: مهندس آرین عقیلی

زمان برگزاری: چهارشنبه 24 آبان ساعت 8:30

مکان برگزاری: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر

اطلاعات بیشتر در سایت: http://polymerincubator.ir

 

فراخوان دوره آموزشی پاییز 96- بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

roshd2

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: دوره آموزشی پاییز 1396 ویژه واحدهای فناور و علاقمندان کسب و کار

بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

 

نام دوره آموزشی : بازاریابی اینترنتی
مدرس دوره: دکتر ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲ
در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
1 - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ دﻫﻴﻢ؟
2- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ راه اﻧﺪازي و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟
سرفصل دوره:
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، مدلهای کسب و کار اینترنتی ، راه اندازی کسب و کارهای انلاین با مشتریان خارجی ، افزایش فروش با جدید ترین ابزار E- Marketing، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺌﻮ (SEOو( SEM، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل2017، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ راﻳﺞ ﺳﺌﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، روش ﻫﺎي Link Building در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و Global، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Marketing Social و ....
تاریخ و زمان برگزاری:
20 ساعت (5جلسه) پنجشنبه از ساعت12:30 -8:30، تاریخ 4، 11، 25، آبان ماه و2 ،9 آذر
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 140000تومان (%51 تخفیف ) – شرکت کننده آزاد 290000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی: مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا
مدرس دوره: سید محمد امیر سیافی
سرفصل دوره:
اهداف تاسیس و راه اندازی یک شرکت، الزامات تعیین ساختار و چارت سازمانی، ارائه Case Study در خصوص چگونگی مراوده تجاری با مشتریان، مفاهیم اساسی در جذب نیروی انسانی، آشنایی با روش های تحسین و ایجاد انگیزه در منابع انسانی، آشنایی با اهمیت آموزش در سازمان، آشنایی با برخی از اصول و فنون مذاکره
تاریخ و زمان برگزاری:
15 ساعت (5جلسه) روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18- 15 تاریخظ 6،2 ،9 ،13 ، 16 آبان
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 85000تومان (46% تخفیف ) - شرکت کننده آزاد 190000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی : حضور موفق در مناقصات
مدرس دوره: مهندس امیررضا ریاحی
سرفصل دوره:
تشریح انواع مناقصات و روشهای شناسایی و نحوه حضور در آنها، بررسی فرايندهاي ارزيابي‌ كيفي و تهي ارائه پيشنهاد فني-مالي برای مناقصات، تبيين موارد كليدي و اثرگذار و بایدها و نبایدها در تكميل اسناد مناقصات،بررسی روشها و معیارهای ارزیابی و انتخاب در مناقصات و تاثیر آن در تهیه‌ پیشنهاد‌،تشریح نکات کلیدی و تکنیکهای ترغیبی در تهیه و ارائه يك پیشنهاد ‌رقابتي،آشنايي با رويكردها و روشهاي نوين در تهیه و تكميل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد موفق،آشنايي با نكات كليدي قيمت‌گذاري در پيشنهادهاي مالي مناقصات
تاریخ و زمان برگزاری:
10 ساعت (2جلسه) سه شنبه و چهارشنبه از ساعت14:30– 19:30، تاریخ 21 و 22 آذر ماه
هزینه ثبت نام:
واحدهای فناور و دانشجویان 80000 تومان (55% تخفیف) - شرکت کننده آزاد 150000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت: 

https://tikio.io/aut-iec5

فراخوان هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در بهمن ماه سال 1396 در محل دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزارمی‌گردد. این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی، سخنرانی‌های کلیدی، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعتی در زمینه سوخت و احتراق، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری میزگردهای تخصصی و جشنواره علمی و فنی می باشد. برگزاری کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه مقالات و تبادل اطلاعات بین متخصصان و محققان صنعت و دانشگاه خواهد بود.

بخش های کنفرانس:

-         ارائه مقالات شفاهی و پوستر

-         نمایشگاه دستاوردهای صنعتی

-         کارگاه های آموزشی

-         میزگردهای تخصصی

-         جشنواره علمی و فنی

محورهای کنفرانس:

مقالات در زمینه‌ها و شاخه‌های متنوع علمی- کاربردی و صنعتی با محورهای ذیل دریافت خواهد شد:

     1- تئوری سوخت و احتراق

     2- سوخت و احتراق صنعتی

     3- روش های تجربی در احتراق

     4- فناوری های نوین سامانه های احتراقی

     5- احتراق سوخت های زیستی

     6- موتورهای درون سوز

     7- سیستم های پیشرانش

     8- ایمنی، آلاینده ها و اثرات زیست محیطی احتراق

     9- حریق: دلایل، نحوه مدلسازی و اطفاء

     10- احتراق جریان های مافوق صوت و انفجار

     11- سوخت و احتراق در بخش تجاری و مسکونی

     12- مدیریت و اقتصاد در زمینه سوخت و احتراق

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 30 آبان ماه 1396

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: 10 دی ماه 1396           

تاریخ شروع کنفرانس: 24 بهمن ماه 1396

تاریخ پایان کنفرانس: 25 بهمن ماه 1396

اطلاعات بیشتر در سایت: http://fcci-2018.conf.sharif.edu

هزینه ثبت‌نام در هفتمین کنفرانس سوخت و احترق ایران شامل موارد ذیل می‌باشد:

امکان حضور در کلیه نشست‌های موازی ارائه مقاله

امکان حضور در سخنرانی‌های علمی کلیدی

امکان حضور در کارگاه‌های آموزشی کنفرانس

پذیرایی‌های میان وعده و ناهار

دریافت پکیج کنفرانس شامل هدایا، کتاب خلاصه مقالات و دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات

دریافت تاییدیه حضور در کنفرانس

نکات زیر در مورد هزینه ثبت‌نام قابل توجه است:

هزینه ثبت‌نام باید به نام شرکت کننده در کنفرانس و اگر با ارائه مقاله می‌باشد به نام نویسنده مسئول مقاله پرداخت شود. هر نویسنده مسئول می‌تواند با پرداخت هزینه ارائه شده در جدول فوق، دو مقاله ارائه نماید. در صورتی که تعداد مقالات نویسنده مسئول بیشتر از دو عدد باشد، به ازای هر دو مقاله یک‌بار هزینه پرداخت گردد.

از کلیه علاقمندان دعوت می‌گردد هزینه ثبت‌نام را به شماره حساب 0304912227 نزد بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده به آدرس الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید و یا نمابر 66028963-021  ارسال و ضمن تماس با تلفن5-66028963-021 تاییدیه دریافت نمایند.

فرخوان پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

ربع رشیدی

 

پنجمین جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدی

 

اولین جشنواره ایده تا کسب و کار در سال قبل به عنوان رویداد همزمان با نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی برگزار گردید دومین جشنواره ایده تا کسب و کار نیز با عنوان جدید ایده فناورانه در سال جاری با رویکردهای تخصصی (4 رویداد زیر به اضافه بخش سایر) زیر برگزار خواهد شد:

1- جشنواره بهترین طرح مرزبانی هوشمند

2- جشنواره بهترین طرح قابلیت اعتماد

3- استارت آپ اینترنت اشیا

4- استارت آپ ویکند الکترونیک خودرو

5- سایر

کلیه صاحبان ایده در زمینه های فوق الذکر که علاقمند به حضور می باشند با شرایط و ضوابط مربوط به هر رویداد می توانند از طریق سامانه www.rinotex.ir اقدام به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود نموده و ضمن ثبت اطلاعات شخصی و ایده خود (بر اساس شرایط و ضوابط مربوط به هر رویداد)، نسبت به استفاده از خدمات ارائه شده اقدام نمایند. بخش ایده فناورانه شامل کارگاه های آموزشی، سخنرانی، منتورینگ و جایزه نقدی خواهد بود که جزییات هر مورد متعاقبا از طریق سامانه نمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است ایده ها پس از ارزیابی اولیه توسط کمیته داوری مجاز به حضور در نمایشگاه خواهند بود و از حضور ایده و طرح هایی که حداقل امتیاز را از کمیته دریافت ننمایند ممانعت به عمل خواهد آمد. ارزیابی بر اساس استانداردهای بین المللی و نظر خبرگی توسط صاحبنظران و اساتید دانشگاهی انجام خواهد شد. ثبت نام در بخش سایر، تعهدی برای برگزاری رویداد و حضور در این بخش برای دبیرخانه ایجاد نمی کند و صرفا اطلاعات در این بخش جمع آوری می شود و در صورتی که تعداد طرح ها به حد نصاب لازم در هر حوزه فناوری رسید (پس از بررسی توسط دبیرخانه و تصویب در شورای سیاست گذاری)، با اطلاع رسانی قبلی، بخش مجزایی پیش بینی و هزینه برگزاری این رویداد(حداقل هزینه) از متقاضیان دریافت خواهد شد.

هزینه ها :

1) هزینه ثبت نام به ازای هر طرح در این بخش مبلغ 600.000 ریال تعیین گردیده است. (شامل ثبت نام و ارزیابی، پذیرایی میان وعده و نهار)

2) پرداخت هزینه ثبت نام الزامی می باشد.

3) ثبت نام اولیه برای طرح هایی که در بخش سایر ثبت نام نمایند رایگان می باشد، در صورتی که تعداد طرح ها به حد نصاب لازم در هر حوزه فناوری رسید (پس از بررسی توسط دبیرخانه و تصویب در شورای سیاست گذاری)، هزینه برگزاری این رویداد(حداقل هزینه) از متقاضیان دریافت خواهد شد.

زمان ثبت نام : از 15 شهریورماه لغایت 10 آبان سال 1396

زمان برگزاری: از 20 لغایت 24 آبان سال 1396

وب سایت ثبت نام : www.rinotex.ir

صفحه 3 از 39


By PLAVEB