01 بهمن 1396
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

اخبار

فهرست لوح های فشردهجشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


سایت جشنواره

انتشار سی و ششمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

 

arm

 

در این شماره می خوانیم:

دستاوردهای پژوهشی استان بر اساس نیازسنجی های فناورانه نیست .................................................... صفحه 2

برگزاری چهل و ششمین گردهمایی در راستای کاربردی سازی علوم انسانی موثر بود ........................ صفحه 3

 معرفی مخترعان پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم ..................................................................... صفحه 3

نمایشگاه پژوهش و فناوری استان قم به روایت تصویر .........................................................................صفحه 4

دلایل مطرح شدن طرح کاراد .............................................................................................................صفحه 4

www.qominc.com/images/nashreiat/avaye-roshd-36.pdf

نقشه هوایی دانشگاه قم

مدیرنهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای قم: مرکز رشد در مسیر بصیرت و دانش افزایی حرکت می کند


به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد دانشگاه قم، رئیس نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قم در بازدید از واحدهای فناور مرکز رشد بر بصیرت‌یابی و دانش بنیاد بودن نوآوران و فناوران تأکید کرد.


By PLAVEB